Novotek: Förvärv!
2006-12-20

"NOVOTEK FÖRVÄRVAR INFRATECH

Novotek, som är ledande leverantör av produktionsnära IT- lösningar, stärker sin ställning i Sverige genom att köpa samtliga aktier i Infratech i Göteborg AB.
Infratech grundades 2001 och är huvudsakligen verksamt med automationslösningar inom Infrastruktur och Flygplatsteknik. Bolaget har en omfattande konsultverksamhet kombinerad med försäljning av kompletta lösningar för industriautomation inom verkstads- och processindustrin.


Exempel på kunder är Vägverket, Luftfartsverket, Göteborgs Energi, Plastal, Volvo, MacGREGOR bulk mfl. Företaget har idag 14 anställda och finns i Göteborg. Omsättningen på årsbasis är ungefär 15 miljoner kronor.

Göran Andersson, Styrelseordförande Novotek AB: Infratech är ett intressant bolag som haft en god utveckling och som passar väl in i Novoteks strategi på flera sätt. Dels kommer tekniska lösningar som utvecklats inom Novotek att kunna användas i Infratechs leveranser, dels kommer samgåendet att stärka Novotek-koncernen inom infrastruktur och industriautomation. Intressant är också Infratechs omfattande kunskap om tillväxtområdet flygplatser. Infratech har ett starkt processkunnande som nu kommer Novotek-koncernen tillgodo i form av branschlösningar. Vidare får Novotek nu en bas för en fortsatt expansion i Göteborgsområdet. Novotek har ett stort antal kunder i regionen som önskat en etablering under en längre tid. Vi ser därför förvärvet som centralt för Novoteks fortsatta tillväxt.

Tore Vadman, VD Infratech i Göteborg AB: Samgåendet stärker oss båda. Genom att tillhöra Novotek-koncernen får vi möjlighet att bygga ut vår verksamhet betydligt snabbare än vad som annars varit möjligt. Tillsammans med Novotek kan vi nu vara en mer komplett leverantör inom Infrastrukturbranschen och vi får också tillfälle att kraftigt öka våra leveranser till verkstads- och processindustrin. Vi kommer också, att tillsammans med Novotek, få en starkare marknads- och försäljningsorganisation.

Vi får en betydlig förstärkning av vår kapacitet och kompetens. Infratechs branschlösningar kan också genom Novoteks marknadsorganisation säljas på den internationella marknaden.

Förvärvet bedöms innebära en positiv resultatpåverkan redan under 2007.

Förvärvet betalas kontant då Novotek har mycket god likviditet.

Infratech kommer att ingå i Novotek från och med den 1 januari 2007.

Malmö och Göteborg den 20 december 2006

Novotek AB Infratech i Göteborg AB"
 
« Tillbaka