Novotek: Förvärv!
2006-11-13

"NOVOTEK FÖRVÄRVAR 51 PROCENT AV OPI I DANMARK

Novotek, som är ledande leverantör av produktionsnära IT- lösningar, stärker sin ställning genom att köpa 51 procent av aktierna i Odense Production Information - OPI A/S i Danmark.
OPI har utvecklat produkten ROB-EX Gantt för planering och optimering av produktionen. Produkten användas för alla typer av producerande företag. Planering gäller både maskiner och personal och besparingspotentialen hos de företag som använder produkten är betydande. OPI's produkt utmärker sig genom att vara utvecklad i nära samarbete med många användare och är både enkel att arbeta med samt tillfredsställer också den mer krävande planläggaren. OPI har en installerad bas på flera hundra system med 1 till 50 användare per system. Novotek och OPI har samarbetat i 2 år och en integration har utvecklats mellan ROB-EX Gantt och Novoteks system för Production Management. Det finns även integration till en stor mängd olika ERP-system. OPI kommer nu att byta namn till Novotek Planning Systems A/S och marknadsföring med mera kommer att integreras med Novotek. Genom förvärvet stärker Novotek sin position i lösningar mot affärssystem och Production Management såväl som att OPI´s produkter kan säljas via Novoteks kontaktnät på världsmarknaden.


OPI har idag 6 anställda och finns i Odense, Danmark. Omsättningen på årsbasis är ungefär 5 miljoner kronor.

Förvärvet har skett med kontanta medel och förväntas inte innebära någon större resultatpåverkan under innevarande år.

Malmö den 13 november 2006 Novotek AB"
 
« Tillbaka