Novotek: Mångmiljonorder!
2006-08-14

”GLASSIG MÅNGMILJONORDER TILL NOVOTEK

GB Glace, som ingår i Unileverkoncernen, är Sveriges största glassproducent med ca 50% av marknaden. Fabriken i Flen producerar glass för den Nordiska marknaden. Datorsystemet som styr den batchbaserade blandningprocessen har blivit föråldrat och man önskar även införa en mer sofistikerad spårbarhetsfunktion än den som finns idag. Ordern att ersätta det befintliga systemet gick till Novotek.

- Novotek var den leverantör som uppfyllde de krav vi ställde på ett batchsystem. Bl a skall systemet uppfylla S.88-standarden. Novotek har dessutom en bra lösning för hur man på kort tid kan genomföra bytet av system. Vi står nämligen bara still två veckor vid jul och nyår säger Unilevers projektledare.

Novoteks lösning för Batchhantering, Proficy Batch Execution från General Electric Fanuc, uppfyller industristandarden S.88 till fullo. Detta tillsammans med världsledande Proficy iFIX som operatörsgränssnitt säkerställer hög driftsäkerhet, skalbarhet och kompatibilitet i framtiden.

Med hjälp av en webbaserad applikation kommer kvalitetsavdelningen på Unilever att kunna bygga egna rapporter för att till exempel kunna följa upp spårbarhet, ett vanligt krav från myndigheterna idag, och råvaruanvändning. Koppling mot SAP/R3 minimerar tidskrävande manuell inmatning.

Drifttagningen sker under stor tidspress varför de moduler som ersätter befintliga ABB I/O-moduler levereras prefabricerade och testade.

- Med prefabricerade moduler slipper vi tidskrävande kabeldragning. Detta är ett måste för att vi skall kunna utföra bytet under det korta driftstopp som tillåts, säger Novoteks projektledare Magnus Kayser

GB Glace är sedan 1996 ett helägt dotterbolag till Unilever Sverige. Sedan mer än hundra år tillbaka i tiden har Unilevers produkter tillgodosett människors vardagliga behov av näringsriktig mat, hygien och personlig omsorg. Inom koncernen finns andra välkända varumärken såsom Lipton, Knorr, Milda, Becel m fl.”


Efter denna mycket positiva press-release blev marknads- och försäljningschefen i Novotek Sverige intervjuad av nyhetsbyrån Ticker:

”Novotek: Kan få följdorders från Unilever nästa år - FC

IT-konsultbolaget Novoteks order från GB Glace om byte av datorsystem kan komma att ge följdorders från Unilever under nästa år då det nya datorsystemet är i drift.
"Unilever har fler fabriker, dock inte i Sverige, men i Europa så de följer hur det kommer att gå säger Novoteks
försäljnings och marknadschef i Sverige, Torbjörn Johansson, till Nyhetsbyrån Ticker som tillägger att
Unilever "har rätt så mycket föråldrade system. Livslängden
på ett sådant här system är kanske en 10-15 år och sedan måste de bytas".
Torbjörn Johansson kan inte ge det exakta ordervärdet, men säger att det är en "single digit" order i mångmiljonklassen.”
 
« Tillbaka