Brigante Media - nyemission och notering
2006-06-01

Brigante Media har tillsammans med NGM och Sparbanken Finn arbetat fram en handlingsplan för notering av aktien som i steg ett innebär att Brigante Media under maj/juni 2006 breddar aktieägarantalet genom en nyemission. Den aktuella nyemissionen görs för att öka antalet aktieägare för att uppnå de krav som ställs för noterade bolag på listor/Börs. Nyemissionen görs också för att stärka bolagets finansiella ställning inför kommande expansioner.”

”I steg två kommer bolaget under augusti/september 2006 genomföra en större publik emission i anslutning till noteringen av aktien.”

Läs mer här…: http://www.sparbankenfinn.se/om_sparbanken_finn/aktuellt/2044.htx?START=0&RANGE=10&OPEN=134967&fromDate=2006

….och här: http://www.eonordic.se/news/index.cfm?bolag=bolag&showbolag=showbolag&id=45

 
« Tillbaka