NOVOTEK: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2006
2006-05-11

"NOVOTEK: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2006

* Rörelseresultatet ökade med 10 procent och uppgick till 4,3 (3,9) MSEK.

* Resultatet efter finansnetto ökade med 7 procent och uppgick till 4,5 (4,2)

* Resultatet efter skatt uppgick till 3,2 (2,9) MSEK

* Omsättningen uppgick till 48 (48) MSEK

* Orderingången uppgick till 51 (51) MSEK

* Vinsten per aktie uppgick till 0,29 (0,25) kronor Händelser efter rapportperioden

* Tobias Antius utsedd till ny VD och Göran Andersson föreslagen som arbetande styrelseordförande

* Förvärv av Processgruppen Sundsvall AB

Marknadsläget Under första kvartalet har marknaden i framför allt Sverige och Norge varit bra. Utvecklingen i Sverige, Norge och Finland är positiv och det finns många affärer som ligger för avgörande inom den närmaste tiden. Samordningen mellan de olika länderna i koncernen har succesivt utökats. För att förstärka verksamheten i framför allt Norrland har Processgruppen Sundsvall AB förvärvats efter periodens utgång. I Benelux har några säljare slutat vilket medfört en negativ effekt på verksamheten. Åtgärder har vidtagits för att Novotek Benelux åter skall kunna visa tillväxt. Novotek kommer framöver att öka fokus på kundorientering, tillväxt, förstärkning av branschlösningar och utökat samarbete mellan de olika dotterbolagen i koncernen."
 
« Tillbaka