AddNode - rapport
2006-04-26

"AddNode Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

Stark resultatutveckling och vinst i alla affärsområden.

JANUARI - MARS 2006
- Nettoomsättningen uppgick till 226,6 (148,3) MSEK
- Resultatet EBITA (före avskrivningar och nedskrivningar av
immateriella tillgångar) uppgick till 19,2 (14,4) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 15,8 (11,5) MSEK och resultatet före
skatt uppgick till 15,8 (11,6) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till 11,9 (8,5) MSEK
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,54 (0,49) SEK och eget
kapital per aktie uppgick till 19,11 (18,56 per 2005-12-31) SEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31,4 (31,9) MSEK"
 
« Tillbaka