Novotek - förvärv
2006-05-05

”Novotek Förvärvar Processgruppen Sundsvall Ab.

Novotek, som är ledande leverantör av produktionsnära IT- lösningar, stärker sin ställning i Sverige genom att köpa samtliga aktier i Processgruppen Sundsvall AB.

Processgruppen är huvudsakligen verksamt inom programutveckling. Kommuner och Skogsindustrin är viktiga kundgrupper. Med hjälp av olika typer av datorprogram utvecklar Processgruppen kompletta automations- och IT- lösningar eller hjälper kunderna med deras IT-system.
Exempel på kunder är Vattenfall, COOP, MittSverige Vatten, M-real, Metso och Sundsvalls Energi.
Företaget har idag 7 anställda och finns i Sundsvall. Omsättningen på årsbasis är ungefär 7 miljoner kronor.

Göran Andersson, VD Novotek AB: Processgruppen är ett intressant bolag som passar väl in i Novoteks strategi på flera sätt. Dels kommer tekniska lösningar som utvecklats inom Processgruppen att kunna användas i Novoteks leveranser, dels kommer samgåendet att stärka Novotek-koncernen på marknaden i Norrland. Processgruppen har även ett starkt processkunnande som nu kommer Novotek-koncernen tillgodo i form av branschlösningar.
Vi får en förstärkning av vår tekniska kapacitet och kompetens speciellt i Norrland.
Förvärvet har skett med kontanta medel och förväntas innebära en positiv resultatpåverkan redan innevarande år.

Malmö den 5 maj 2006
Novotek AB”
 
« Tillbaka