Förändring i portföljen
2006-05-07

Vi var inte nöjda med Readsofts kvartalsrapport (se nedan), och av den anledningen har vi sålt hela innehavet.

Istället har vi köpt aktier i Cybercom som är en, som vi ser det, mycket lågt värderad IT-konsult med stor kurspotential.

"ReadSoft delårsrapport januari - mars 2006

Omsättningen för januari-mars uppgick till 102,3 (84,0) Mkr

Resultatet efter skatt för perioden blev 0,8 (5,5) Mkr

Resultatet per aktie för perioden blev 0,03 (0,18) kr

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden blev 18,6 (17,2) Mkr"


 
« Tillbaka