AddNode - fin order till dotterbolag nr 2!
2006-04-20

"CAD-Q skriver avtal med Myresjöhus

Myresjöhuskoncernen har en tätposition inom modern produktionsteknik och befäster den genom att satsa på ett nytt heltäckande CAD/CAM-system som spänner över hela affärs- och produktionsprocessen för hustillverkning.

Lösningen, som integreras med Myresjöhus automatiserade produktionsapparat, ger med moderna verktyg och metoder stöd inom säljprocessen från kundkommunikation till projektering och produktion av färdiga hus. Vidare erhålls ökad flexibilitet för att kunna möta förändrade behov och krav inom affärs- och produktionsprocessen. Införandet sker i etapper så att störningar i den befintliga verksamheten undviks.
Efter införandet kommer Myresjöhus att få en snabbare och mer direkt kommunikation med kunden och digitala underlag som följer med huset genom hela processen.

- Inom Myresjöhusgruppen fokuserar vi på att ständigt effektivisera våra affärsprocesser och förbättra vår redan höga kvalitet, den valda systemlösningen möter dessa krav. När vi valde system lade vi dessutom stor vikt vid att välja flexibla standardlösningar som kan anpassas efter våra behov. Vi har anlitat CAD-Q i detta uppdrag och ser fram emot ett konstruktivt samarbete, säger Jonas Karlsson, vice VD för Myresjöhus.

- Vi på CAD-Q är stolta över att få Myresjöhus förtroende. Intresset för CAD-lösningar inom trähusindustrin växer och vi har under de senaste 2-3 åren arbetat för att möta de nya krav som ställs på effektivt IT-stöd, från försäljning till styrning av moderna produktionslinjer. Att Myresjöhus tror på oss och våra lösningar ser vi som det avgörande genombrottet för CAD-Q på denna marknad, säger CAD-Q:s VD Rolf Kjærnsli.

Uppdraget är av väsentlig storlek för CAD-Q och beräknas pågå under hela 2006 och avslutas i början av 2007."

"CAD-Q bolagen är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT och arbetar med implementering av programvaror, utbildning, support och IT-stöd av CAD-system till bygg-, fastighets- och industrisektorerna. CAD-Q bolagen grundades 1989 och har cirka 110 medarbetare vid ett 15-tal kontor i Sverige och Norge. Företaget är en del av AddNodekoncernen."


 
« Tillbaka