Readsoft: Ny order!
2006-03-27

"Världens största värdepappersförvaltare - Computershare - expanderar med hjälp av ReadSoft

Computershare, en global aktör inom tjänster för hantering av aktier och andra finansiella instrument, utökar användningen av dokumentautomation från ReadSoft. Med en investering på cirka SEK 3,5 miljoner i ReadSoft DOCUMENTS for Forms planerar företaget för expansion. "Vi ser det här som en investering för vår framtid eftersom vi räknar med att kraftigt öka mängden formulär vi hanterar inom kort", kommenterar Kevin Prior, Global Product Manager vid Computershare.

I över fem år har Computershare använt ReadSoft DOCUMENTS for Forms som en del av sitt erbjudande till de över 14 000 börsnoterade kunder som företaget har världen över. Ägarförteckningar, nyemissioner, optionsprogram, med mera är exempel på tjänster som företaget tillhandahåller. Samtliga dessa tjänster genererar korrespondens mellan företaget och dess aktieägare en korrespondens som Computershare sköter på uppdrag av sina kunder.

"I dagsläget hanterar vi inom Computershare cirka 16 miljoner formulär årligen världen över, "säger Kevin Prior. "I och med att vi under det senaste året gjort ett antal större förvärv räknar vi med att hanteringen kommer att öka betydligt. Under 2006 planerar vi att komma upp i 26 miljoner. För att klara av den här expansionen utökar vi nu användandet av ReadSofts lösning för dokumentautomation."

"Samtidigt med den här expansionen utökar vi kundbasen och därmed nya programvaror som vi måste hantera och få kompatibla med den nuvarande infrastrukturen, " säger Prior och fortsätter. "Kombinationen av ReadSoft och Computershare är dock så tekniskt överlägsen att vi är övertygade om att denna kommer att ersätta alla andra alternativ på sikt. Vår erfarenhet av ReadSofts programvara är att den är standardiserad, flexibel och användarvänlig. Vi kan utan större förändringar gå från att hantera två miljoner dokument till trettio miljoner med hjälp av ReadSoft."

Computershare är en av världens ledande värdepappersförvaltare som tillhandahåller tjänster och lösningar till börsintroducerade företag, investorer, aktiebörser och andra finansiella institutioner. Företaget grundades i Australien 1978 och har idag ett maknadsvärde på över AUD 4,2 miljarder och ca 10 000 anställda världen över.


Vad är ReadSoft DOCUMENTS for Forms?
Programvaran läser och förstår handskriven text, tryckt text, streckkod, matriser och även hela adresser. Bland en rad fördelar erbjuder automatisk datafångst mycket snabbare tolkning jämfört med manuell hantering.

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett produktplattform för automatisk dokumenthantering under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information besök www.readsoft.com"

 
« Tillbaka