Readsoft: Mycket stark rapport!
2006-02-13

"ReadSoft: Bokslutskommuniké 2005

· Omsättningen för 2005 ökade till 400,9 (358,7) Mkr
· Resultatet efter skatt för 2005 blev 52,0 (28,0) Mkr
· Resultat efter skatt per aktie för 2005 blev 1,66 (0,90) kr
· Kassaflöde från den löpande verksamheten för 2005 blev 65,9 (37,4) Mkr
· Omsättningen för fjärde kvartalet ökade till 125,8 (117,4) Mkr
· Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet blev 29,8 (19,3) Mkr
· Resultat efter skatt per aktie för fjärde kvartalet blev 0,95 (0,62)
kr
· Kassaflöde från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet blev
33,1 (10,0) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

2005 blev ett starkt år för ReadSoft med fortsatt tillväxt inom samtliga
geografiska regioner. Segmentet "USA och övriga världen" hade en mycket
positiv utveckling och kunde uppvisa en tillväxt på 31 procent.

Under året tillkom 200 nya kunder för ReadSoft DOCUMENTS for Invoices
och totalt är det nu över 1 200 kunder som använder programvaran. Bland
de nya kunderna märks ett av världens största läkemedelsföretag som
tecknade ett avtal om installationer i över 100 länder till ett värde av
30 Mkr under en flerårsperiod. Vidare valde en av Tysklands största
banker, Commerzbank, dokumentautomation från ReadSoft för att hantera en
halv miljon fakturor per år. ReadSofts SAP-certifierade lösning
levereras i samarbete med den globala SAP partnern Ebydos. Vodafones
centraliserade servicecenter för Australien och Nya Zeeland köpte och
installerade en Oracle-integrerad lösning bestående av ReadSoft
DOCUMENTS for Invoices och InvoiceIT från ReadSoft Consit AS (före detta
Consit Development). Bland årets övriga 200 nya kunder märks namn som:
Leroy Merlin, Portugal Telecom, FöreningsSparbanken Finans, BBC,
Optimera och Visma.

Även försäljningen av ReadSoft DOCUMENTS for Forms utvecklades väl under
året. Årets största affär för denna produkt vanns i USA när en statlig
myndighet investerade över 8 Mkr. ReadSoft fick också förtroendet att
leverera programvaran till Laos där den räknar och sammanställer
information kring landets sex miljoner invånare. I Sverige köpte
Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm programvaran för att läsa
över 18 miljoner medicinska dokument årligen. Totalt har 100 nya kunder
köpt ReadSoft DOCUMENTS for Forms under året och bland dem återfinns:
British Chamber of Commerce och Statistics Department of Malaysia.
Totalt har Readsoft nu över 3 100 kunder på denna programvara.

I början av 2005 förvärvade ReadSoft 50 procent i det danska
utvecklingsbolaget ReadSoft Consit. Genom förvärvet tar ReadSoft
ytterligare ett steg in i Oraclevärlden och får direkt tillgång till
programvara och Oracle-expertis som möjliggör effektiv användning av
ReadSofts produkter för elektronisk dokumenthantering inom Oracles
ekonomisystem e-Business Suite. Programvaran, InvoiceIT är certifierad
av Oracle vilket säkerställer en 100-procentig kompatibilitet mellan
fakturalösningen InvoiceIT och affärssystemet Oracle e-Business Suite.
Denna certifiering förstärker ytterligare ReadSoft och ReadSoft Consits
position på marknaden för elektroniska fakturalösningar."


 
« Tillbaka