Ledstiernan - portföljbolag gör förvärv!
2006-01-27

"Ledstiernans portföljbolag Daydream förvärvar Dreamland Poker - en växande rysk speloperatör

O-listenoterade Daydream förvärvar Dreamland Poker - en ledande pokersajt med ett skräddarsytt erbjudande för den växande ryska marknaden. Spelsajten erbjuder onlinepoker och kasinospel på ryska för ryssar i Ryssland och utomlands. En hörnsten i spelerbjudandet är den inhemska profilen, vilket gör att Dreamland Poker skiljer ut sig i jämförelse med utländska aktörer som börjar etablera sig på marknaden. Säljare av Dreamland Poker är ett konsortium av svenska investerare.


Förvärvet innebär att Daydream tar ett första steg i linje med bolagets utvecklade strategi - att flytta fram positionen i värdekedjan och etablera sig som en oberoende speloperatör.

Förvärvet omfattar varumärket Dreamland Poker, tillhörande internetbaserade spelportal (dreamlandpoker.ru och .com) och kunder samt marknadsföringsavtal. Förvärvet medför att Daydream intar en ledande position på den ryska marknaden som förväntas ha stark tillväxt under de närmaste åren. Dessutom får Daydream tillgång till en marknadsplattform för vidare expansion till angränsande tillväxtmarknader. Dreamland Poker etablerades i Ryssland under början av 2005 och lanserades i rysk media under hösten 2005. Förvärvet betalas genom en apportemission.

"Köpet av Dreamland Poker är det viktigaste förvärvet i Daydreams historia", säger Mads V Jörgensen, VD på Daydream. "Det finns en oerhörd potential i bolaget. Vi har förvärvat ett starkt varumärke som kan utvecklas till att även rymma mobiltspel om pengar, vilket är ett naturligt steg för Daydream att ge sig in på, för att nå tillväxt och lönsamhet. Förvärvet betyder också att vi tar täten i det ökande intresset för onlinepoker i Ryssland - en marknad som befinner sig i samma skede som europeiska marknaden gjorde 2003/2004", fortsätter Mads V Jörgensen.

För att ta del av hela pressmeddelandet v.v. gå in på www.daydream.se"
 
« Tillbaka