Readsoft - ny order!
2005-12-21

"ReadSoft levererar Oracle-integrerad fakturalösning till Vodafone i Nya Zealand

ReadSoft har valts för att leverera elektronisk fakturahantering till telekombolaget Vodafone i Nya Zealand. Programvarulösningen har installerats i samarbete med den lokala partnern Red Rock och innebär att Vodafone nu fått ett avancerat system för helt elektronisk hantering av fakturor. Bara två månader efter affären har systemet effektiviserat fakturahanteringen med 50 procent.

Vodafones servicecenter ligger i Auckland på Nya Zealand. Det är där som ReadSofts Oraclecertifierade fakturahanteringssystem har satts i arbete. Vodafones serviceavdelning använder Oracles ekonomisystem och strävar efter effektiviseringar med hjälp av ny teknik. ReadSofts attestsystem InvoiceIT och programvaran ReadSoft DOCUMENTS for Invoices är fullt integrerade med Oracle E-Business Suite och är marknadens första fakturalösning för just Oracle-användare.

- Vår satsning på att koppla samman våra lösningar med Oracles affärssystem börjar nu betala sig. Vi har nu ett antal stora kunder inom segmentet och Vodafone är bara ett exempel på företag som nu tittar på och väljer vår lösning, säger ReadSofts VD Jan Andersson.

Alla fakturor som skickas till Vodafone i Australien och Nya Zealand adresseras till företagets servicecenter i Auckland. Där skannas fakturorna varefter programvaran läser innehållet. När den korrekta informationen tolkats går den vidare till matchning och verifiering i affärssystemet från Oracle. Attestsystemet InvoiceIT jämför all relevant information på fakturan med order och leveransinformation i Oraclesystemet.

Michael McManus, Vodafone Commercial Payments Manager förklarar:

- Vi har skaffat oss ett kraftfullt verktyg för fakturahantering som vi kan växa med. Redan efter två månader med systemet klarar vi att hantera 50 procent fler fakturor än tidigare vilket innebär rekordstora volymer. Det har visat sig att lösningen ger oss en kapacitet i organisationen som aldrig tidigare varit möjlig.

ReadSofts nya attestsystem, InvoiceIT, hanterar en fakturas alla godkännandesteg. När fakturan passerat genom systemet är den, efter en näst intill helautomatisk hantering, redo för utbetalning.Vad är ReadSoft DOCUMENTS for Invoices?
Med över tio års erfarenhet är ReadSofts teknik för elektronisk fakturahantering marknadens mest kraftfulla lösning. Med manuell hantering av fakturor uppgår kostnaden till mellan 100 och 300 kronor i arbetskostnad. ReadSoft DOCUMENTS for Invoices frigör användaren
från det manuella arbetet och sänker kostnaden för fakturahantering avsevärt. ReadSofts lösning erbjuder bred funktionalitet från datafångst till utbetalning och används idag av över 1400 företag världen över. Programvaran fångar och klassificerar alla fakturaformat, på papper eller elektroniskt. Lösningen är skräddarsydd för enkel sammankoppling med ledande internationella affärssystem från exempelvis SAP och Oracle.

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett produktplattform för automatisk dokumenthantering under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information besök www.readsoft.com"


 
« Tillbaka