Academedia - rapport
2005-11-15

"Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

Januari - september 2005

(1 JULI - 30 SEPTEMBER)
- Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 40,5 mkr (37,2)
- Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -10,3 mkr (-0,1)
- Resultat efter finansnetto uppgick till -10,3 mkr (1,0). Exklusive reavinster uppgick resultat efter finansnetto till -10,3 mkr (-0,3)
- Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -10,4 mkr (-0,9). Exklusive reavinster uppgick resultat efter skatt till -10,4 mkr (-1,8)
- Resultat per aktie uppgick till -3,26 kr (-0,28)
- Kassaflödet för perioden uppgår till -10,5 mkr (-0,7)

9 MÅNADER (1 JANUARI - 30 SEPTEMBER)
- Nettoomsättningen för de första 9 månader uppgick till 164,4 mkr (79,5)
- Organiskt har volymen baserat på jämförbara siffror minskat med 3%
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10,1 mkr (-2,5)
- Resultat efter finansnetto uppgick till -9,2 mkr (15,3). Exklusive reavinster uppgick resultatet efter finansnetto till -10,1 mkr (-2,3)
- Resultat efter skatt redovisas till -9,8 mkr (10,4). Exklusive reavinster uppgick resultat efter skatt till mkr -10,7 mkr (-7,2)
- Resultat per aktie uppgick till -3,08 kr (3,26)
- Kassaflödet för perioden uppgick till 1,4 mkr (1,9), varav aktieförsäljningar har bidragit med 13,1 mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
- Dotterbolaget Reagens har fått order att genomföra affärssimuleringar på Nordea och Coop i Sverige
- Dotterbolaget Eductus har under perioden vunnit två viktiga anbud, Lärlingsutbildning Västerås och Akademikertrainee i Sundsvall

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
- Länsarbetsnämnden i Göteborg har informerat om att de kommer att utnyttja optionen om förlängning gällande arbetsmarknadsutbildning
- Samarbete med ett europabaserat managementinstitut kring inköpssimulering har inletts
- Avtal avseende tre nya KY-utbildningar har tecknats
- Marcus Strömberg har tillträtt som VD den 3 oktober
- Företaget initierade i slutet av oktober månad ett åtgärdsprogram som syftar till att kostnadseffektivisera verksamheten."

 
« Tillbaka