Academedia - positivt!
2005-11-09

"Dubbelt upp för AcadeMedias KY-verksamhet

KY-myndigheten beviljar AcadeMedia ytterligare två efterfrågade
Kvalificerade yrkesutbildningar med start våren 2006.

Det positiva beskedet är en följd av att KY-myndigheten har fått
möjlighet att tilldela ytterligare utbildningsplatser med start 2006.
Utbildningarna som beviljats för AcadeMedia är Applikationsutveckling
inom .Net i Stockholm och Franschising & småföretagande i Uddevalla.

- Det här är ytterligare en bekräftelse på våra nära kontakter med
näringslivet och vår lyhördhet inför deras behov. KY handlar om att
utbilda för den efterfrågan som ?nns på dagens eller morgondagens
arbetsmarknad. Vi har varit väldigt bra på att lyssna, säger Eva
Appelgren, Marknadsområdesansvarig för AcadeMedias vuxenutbildning.

Idag bedriver AcadeMedia sina KY-utbildningar i skolan AcadeMedia
Masters. Skolan finns i dag på fyra orter: Stockholm, Göteborg, Malmö och
Halmstad. Skolan verkar främst inom media, ny teknik och ekonomi.

- Nu slår AcadeMedia Masters upp sina dörrar i Uddevalla. Vi ser fram
emot en spännande vår, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia." 
« Tillbaka