Academedia - negativt!
2005-10-28

"AcadeMedias resultat för 2005 försämras

I kvartalsrapporten för kvartal 2 lämnades följande utsikt för 2005:

Volymerna bedöms under andra halvåret att ligga på ungefär samma nivå
som för första halvåret 2005, med tyngdpunkt på kvartal 4, samtidigt
väntas marginalerna förbättras.

Volymerna och resultatet har under Q3 utvecklats sämre än förväntat.
Detta leder till att ledningen nu bedömer att risken har ökat för att
resultatet på helåret 2005 blir negativt.

Ett åtgärdsprogram och ett förändringsarbete på både kort och lång sikt
har initierats av ledningen.

Mer information kommer att lämnas i kommande kvartalsrapport för kvartal
3.

Kista 28 oktober 2005
Styrelsen"
 
« Tillbaka