Novotek - rapport
2005-10-24

"Delårsrapport 1 januari - 30 september:

* Rörelseresultatet uppgick till 13,1 (12,9) MSEK. Under tredje kvartalet uppgick resultatet till 3,5 (4,8) MSEK

* Resultatet efter finansnetto uppgick till 13,8 (13,8) MSEK, varav 3,7 (5,0) MSEK under tredje kvartalet

* Resultatet efter skatt uppgick till 9,7 (9,1) MSEK, varav 3,0 (3,5) MSEK under tredje kvartalet

* Omsättningen ökade med 3 procent och uppgick till 144 (139) MSEK varav 42 (45) MSEK under tredje kvartalet

* Orderingången uppgick till 144 (143) MSEK, varav 37 (42) MSEK under tredje kvartalet

* Vinsten per aktie uppgick till 0,91 (0,86) kronor varav 0,28 (0,33) kronor under tredje kvartalet

* För 2005 förväntas en oförändrad efterfrågan inom Novoteks marknadssegment. Fortlöpande förstärkningar av kundfokusering, marknadsföring och samordning mellan bolagen förväntas bidra till en positiv utveckling. Novoteks lösningar för Automation och Plant Intelligence bedöms få en allt större betydelse.

Nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké för 2005 avges den 17 februari 2006.

Malmö 24 oktober 2005

Novotek AB (publ) Göran Andersson VD och koncernchef"
 
« Tillbaka